Rostislav Capil

stolarz
twórca pišlikowej łodzi podwodnej
z rodziną żyje i pracuje w Trzyńcu – Nieborach